Kayıt Belgeleri:

1- Lise diplomasının aslı ve noter veya Türk Büyükelçiliği/Konsoloslukları tarafından onaylanmış Türkçe çevirileri (Orjinali Türk dilinde basılan diplomalar için çeviri gerekli değildir),

2- Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkenizdeki Türk Konsolosluklarından alınacakDenklik Belgesi,

3- Sınav belgesinin aslı ve noter ya da ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği,

4- Lise diploması traskriptinin aslı ve noter ya da ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği,

3- Ülkenizdeki Türk Büyükelçilikleri/Konsoloslukları tarafından verilmiş Öğrenim Vizesi sayfası dahil, pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noter ya da ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği,

5- Türkiye dışından gelen öğrenciler (K.K.T.C. hariç) Türkiye'nin dış temsilcilikleri tarafından verilen "Öğrenim Vizesi"ni sunmak zorundadırlar. Uluslararası Öğrenci Ofisi'nin başvuru esnasında bildirdiğiniz adrese göndereceği "Kabul Mektubu"yla Türk Büyükelçiliği/Konsolosluklarına Öğrenim Vizesi için başvurunuz. Türkiye'ye vizesiz giriş yapma hakkına sahip ülkelerin vatandaşları dahil (K.K.T.C vatandaşları hariç) Öğrenim Vizesi olmaksızın Türkiye'ye giriş yapanların kayıtları yapılmayacaktır. Türkiye'de ikamet eden öğrencilerin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından düzenlenen öğrenim amaçlı "İkametgah Tezkeresi"ni ibraz etmeleri zorunludur.

6- Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,

7- Birbirinin aynı, yeni çekilmiş ve cepheden çekilmiş, 4.5x6 ebadından 6 adet fotoğraf (Tanınmayı zorlaştırmayacak nitelikte olmalıdır).

8- Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı ve onaylı örneği. Bu belge öğretim dili Türkçe veya İngilizce olan programlara yerleşen adayların öğrenime başlayabilmesi için gereklidir.

9- TOEFL veya IELTS sınav sonucunun aslı ve onaylı örneği. Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara yerleşen adayların öğrenime başlayabilmesi için gereklidir öğretim dili Türkçe olan programlar için istenmemektedir. Ellerinde sınav sonucu olmayan adaylar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacaklardır, muafiyet sınavını geçemeyen adaylar İngilizce hazırlık sınıfına alınacaklardır.

10- Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası (Yabancı Uyruklu Numarası için İkamet Tezkeresi gereklidir)

11- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sağlık Sigortası (Yabancı Kimlik Numarasıyla sigorta girişi yapılacak, sağlık sigortası girişi yaptırmayan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır).

12- Geçim teminatı.