Başlangıç ve Bitiş Tarihi
28.09.2018- 28.09.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:09- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2018-YKS Ek Yerleştirme Duyurusu

KAYIT TARİHLERİ    : 01-05 EKİM 2018
KAYIT YERİ                  : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
                                       Gültepe Mah. Çatalan Caddesi No:201/5 01250 Sarıçam/ADANA
**Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Lise ve dengi okul diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı
  2. sonuç belgesinin internet çıktısı
  3. Nüfus Cüzdanının 1 adet fotokopisi
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf
  5. 1996 ve daha önce doğumlu adayların askerlik şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden alacakları askerlik durum belgesi

Ayrıca;
Bir Yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir Yükseköğretim programına (çift anadal programı hariç olmak üzere) kayıt yapılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanacaktır.

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi örgün öğretim hesap numarası
Ziraat Bankası Atatürk Şubesi

Hesap no : 6031 9335 5002
IBAN no: TR 27 0001 0009 3160 3193 3550 02 

** Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak İngilizce Muafiyet Sınavı ile ilgili tüm duyurular https://yadyo.adanabtu.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.

NOT: Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlene tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.