Başlangıç ve Bitiş Tarihi
04.10.2017- 10.10.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2017 DGS Sonucuna Göre Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

2017 DGS sonucuna göre Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklar ile 4.10.2017 ile 10.10.2017 tarihleri arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir.
   1.  DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

  2.  Mezuniyet belgesinin aslı (Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı)

  3.  Ön Lisans Transkript’i aslı (not durum belgesi) ve ders içerikleri

  4.  2 adet fotoğraf (4,5 cm X 6cm boyutunda)

   5.  1995 ve daha önce doğumlu adayların askerlik şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden alacakları askerlik durum belgesi

  6.  Öğrenim harç ücretini ödediğine dair makbuz. (2. üniversitesini okuyanlar için)

  7.  Nüfus cüzdan fotokopisi.