Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.10.2016- 21.10.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
(Güncellendi) 2016 DGS Sonucuna Göre Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

2016 DGS Sonucuna Göre Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

2016 DGS sonucuna göre Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklar ile 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir.

        1.  DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

        2.  Mezuniyet belgesinin aslı (Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı)

        3.  Ön Lisans Transkript’i aslı (not durum belgesi) ve ders içerikleri

        4.  2 adet fotoğraf (4,5 cm X 6cm boyutunda)

        5.  Kayıt yaptıracak tüm erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

        6.  Öğrenim harç ücretini ödediğine dair makbuz. (2. üniversitesini okuyanlar için)

        7.  Nüfus cüzdan fotokopisi.