Başlangıç ve Bitiş Tarihi
14.07.2016- 14.07.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:07
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yapılacak Yatay Geçiş Başvurusu Duyurusu

21/09/2013 Tarihli, 28772 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal  İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Eklenen Ek Madde-1 kapsamında merkezi yerleştirme puanına göre başvuruda bulunacak adayların  aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili Fakültelere başvurması gerekmektedir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


  • Başvuru Dilekçesi, tıklayınız
  • Adayın ÖSYM’ce yerleştirildiği yıla ait ÖSYS  Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı ile puan türü, puanı ve başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,
  • Yeni tarihli, sınıfını belirten Öğrenci Belgesi,
  • Öğrenci Not Belgesi (Transkript)
  • Disiplin cezası almadığını gösteren belge,
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
  • Üniversite kataloğunda yer alan, öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi,
  • Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmadığını gösterir belge.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayınız
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Uygulama Esasları için tıklayınız