Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.07.2016- 07.09.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2016 – 2017 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Kontenjanları

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakültelerine Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2- Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3- Üniversitemiz lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 olması şarttır.
4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.
5- Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması veya YDS’den en az 70 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi gerekir.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız. (güncellendi) 
2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)
3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
4- ÖSYS Yerleştirme Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular, aşağıda iletişim bilgileri bulunan Fakülteler için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLERİN BAŞVURULACAĞI BİRİMLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİMLER ADRES TELEFON
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Yeşiloba Yerleşkesi Yeşiloba Mah. Öğretmenler Bulvarı 46278 Sokak No:3 01180 Seyhan / ADANA


0 (322) 455 00 40
İşletme Fakültesi


Ziyapaşa Yerleşkesi Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulvarı MNS Plaza N:50 Seyhan / ADANA
0 (322) 455 00 41


http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru