Başlangıç ve Bitiş Tarihi
16.02.2016- 16.02.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Bütünleme Sınavı Hakkında Tüm Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz birimlerinde okutulmakta olan tüm dersler için Bütünleme Sınavının uygulanması, birimlerimizin olumlu görüşü ile Üniversitemiz Senatosunca alınan  01.02.2016 tarih ve 1/1 Sayılı Karar uyarınca oy birliği ile kabul edilmiştir.