Başlangıç ve Bitiş Tarihi
15.09.2015- 15.09.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:09- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Dikey Geçiş Hakkı ile Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

Dikey Geçiş Hakkı ile Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

Dikey Geçiş hakkı ile kayıt yaptıracak öğrencilerin aşağıda belirtilen gerekli evraklar ile 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir.

1.    Mezuniyet belgesinin aslı (ÖnLisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı)

2.    Ön lisans transkript’i (not durum belgesi) ve ders içerikleri

3.    6 adet fotoğraf 4,5 cm X 6cm boyutunda

4.    Öğrenci katkı payı makbuzu (ücretli Bölümler İçin)

5.    Askerlik için sorgulama yapılmakta olup, askerlik ile ilgili sorunları olan öğrencilerimiz için,1992 Yılı ve daha eski yıllarda doğan (1989, 1988, v.s.) Erkek öğrenciler Askerlik Şubesinden alacakları “Kaydında Bir Sakınca Yoktur” şeklinde ki belgeyi getireceklerdir.